Trang chủ
04.3772.8301 / 08.6291.1305

Sứ mệnh

Nhiệm vụ & Giá trị của chúng tôi
Nhiệm vụ của chúng tôi
Vina-Sanwa cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ đảm bảo sự an toàn, an ninh và tiện dụng, đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội.
 
 
Giá trị của chúng tôi
·      Phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
·      Trở thành doanh nghiệp toàn cầu hóa và được đánh giá cao tại tất cả các thị trường mà Vina-Sanwa đặt chân đến.
·      Mang đến sự sáng tạo của từng cá nhân trong môi trường tập thể để cùng nâng cao giá trị của Công ty.
Nguyên tc Kinh doanh
·      Kinh doanh bng c s trân trng và chân thành để gây dựng niềm tin với khách hàng
·      Sản xuất những sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế nhằm tạo dựng thương hiệu dẫn đầu.
·      Dự đoán nhu cầu trong tương lai của khách hàng và luôn cải tiến kỹ thuật và năng suất trong mọi bộ phận.
·      Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế, mang đến một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, thử thách, hứa hẹn.
·       Không ngừng sáng tạo, nỗ lực vươn tới mục tiêu cao hơn, nhận thức được vai trò và trách nhiệm, đóng góp cho giá trị của Tập đoàn Sanwa.  
Scroll