Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)Japanese(JP)
VINA -SANWA đã thực hiện nhiều dự án lớn và phức tạp như: AN KHANH SPENDORA, INODOCHINA PLAZA, APEX TOWER v.v.
HOME DỰ ÁN Nhà máy dược phẩm Bbraun

Nhà máy dược phẩm Bbraun

Sản phẩm: Cửa Thép An Toàn, Cửa Thép Chống Cháy

Khách hàng: Công ty TNHH M+W Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội