Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)Japanese(JP)
VINA -SANWA đã thực hiện nhiều dự án lớn và phức tạp như: AN KHANH SPENDORA, INODOCHINA PLAZA, APEX TOWER v.v.
HOME DỰ ÁN DOLPHIN PLAZA

DOLPHIN PLAZA

Sản Phẩm: Cửa Thép, Cửa Thép Chống Cháy

Khách Hàng: Công ty Cổ phần TID

Địa Chỉ: 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.