Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)Japanese(JP)
VINA -SANWA đã thực hiện nhiều dự án lớn và phức tạp như: AN KHANH SPENDORA, INODOCHINA PLAZA, APEX TOWER v.v.
HOME DỰ ÁN INDOCHINA PLAZA

INDOCHINA PLAZA

Sản Phầm: Cửa Thép, Cửa Thép Chống Cháy

Khách Hàng: Công ty TNHH Falcon Việt Nam

Địa Chỉ: 239 đường Xuân thủy, Cầu giấy, Hà Nội