Trang chủ
04.3772.8301 / 08.6291.1305

Cửa chống nổ

Cửa chống nổ
Cửa chống nổ

Ứng dụng:

Cửa chống nổ được sử dụng cho các cơ sở quân sự, khu vực lưu trữ các vật liệu dễ cháy, ô tô, hóa chất, nhà máy hóa dầu và các cơ sở hạt nhân.

Ưu điểm của sản phẩm:

Cửa chống nổ Dongbang Novoferm gồm khung chống nổ và khả năng chịu lửa được đánh giá cao và cửa có 3 loại: Đơn vị cấp thấp, đơn vị trung bình và đơn vị cao.

Cửa chống nổ Dongbang Novoferm được dùng để bảo vệ tính mạng con người và ngăn chặn nguy cơ hủy diệt sự cháy nổ từ các nhà máy lọc dầu và nhà máy khí đốt, nhà máy hóa chất, nhà máy điện hạt nhân, quân sự, căn cứ quân sự, phương tiện sơ tán, mức độ cháy nổ có thể gây ra hậu quả như các vụ bom mìn hoặc các vụ nổ.

Cửa chống nổ Dongbang Novoferm gồm khung chống nổ và khả năng chịu lửa được đánh giá cao và cửa có 3 loại: Đơn vị cấp thấp, đơn vị trung bình và đơn vị cao.

Cửa chống nổ được sử dụng cho các cơ sở quân sự, khu vực lưu trữ các vật liệu dễ cháy, ô tô, hóa chất, nhà máy hóa dầu và các cơ sở hạt nhân.

Đơn vị:

+ Đơn vị cấp thấp: 60 PSF ( 3kn/m2) to 2 PSI(14km/m2).
+ Đơn vị trung bình: 3 PSI ( 21kn/m2) to 8 PSI (55kn/m2).
+ Đơn vi cấp cao: 9 PSI (62kn/m2) to 50 PSIc(345kn/m2).

 Cửa chống nổ từ Dongbang Novoferm được thiết kế, sản xuất và cung cấp phù hợp theo yêu cầu của khách hàng thông qua việc tính toán kết cấu.

Cửa chống nổ được sản xuất phù hợp với các yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật của các chuyên gia DOD, Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục an ninh Hoa Kỳ, các tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ, Hiệp hội phòng cháy quốc gia Hoa Kỳ và sự thẩm định của các kỹ sư có thẩm quyền.

Cửa chống nổ được thiết kế và tiến hành tính toán kết cấu bởi kỹ sư có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 

 

Cửa chống nổ Dongbang Novoferm được dùng để bảo vệ tính mạng con người và ngăn chặn nguy cơ hủy diệt sự cháy nổ từ các nhà máy lọc dầu và nhà máy khí đốt, nhà máy hóa chất, nhà máy điện hạt nhân, quân sự, căn cứ quân sự, phương tiện sơ tán, mức độ cháy nổ có thể gây ra hậu quả như các vụ bom mìn hoặc các vụ nổ.
Cửa chống nổ Dongbang Novoferm được dùng để bảo vệ tính mạng con người và ngăn chặn nguy cơ hủy diệt sự cháy nổ từ các nhà máy lọc dầu và nhà máy khí đốt, nhà máy hóa chất, nhà máy điện hạt nhân, quân sự, căn cứ quân sự, phương tiện sơ tán, mức độ cháy nổ có thể gây ra hậu quả như các vụ bom mìn hoặc các vụ nổ.

Sản phẩm khác

Scroll