Trang chủ
04.3772.8301 / 08.6291.1305

Cửa cuốn thường

Cửa cuốn thường
Cửa cuốn thường

Ứng dụng:

Các nan cửa được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng Super Dyma chất lượng cao được nhập khẩu từ Nhật Bản. Sử dụng hệ thống gắn kết liên động các mành cửa để giữ cho mành đóng mở nhẹ nhàng. Vận hành tự động hoặc dây kéo.

Cửa cuốn thường thích hợp cho các trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, nhà máy, trường học...

Ưu điểm của sản phẩm:

Các nan cửa được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng Super Dyma chất lượng cao được nhập khẩu từ Nhật Bản. Sử dụng hệ thống gắn kết liên động các mành cửa để giữ cho mành đóng mở nhẹ nhàng. Vận hành tự động hoặc dây kéo.

Cửa cuốn thường thích hợp cho các trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, nhà máy, trường học...
Các nan cửa được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng Super Dyma chất lượng cao được nhập khẩu từ Nhật Bản. Sử dụng hệ thống gắn kết liên động các mành cửa để giữ cho mành đóng mở nhẹ nhàng. Vận hành tự động hoặc dây kéo.

Cửa cuốn thường thích hợp cho các trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, nhà máy, trường học...
Các nan cửa được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng Super Dyma chất lượng cao được nhập khẩu từ Nhật Bản. Sử dụng hệ thống gắn kết liên động các mành cửa để giữ cho mành đóng mở nhẹ nhàng. Vận hành tự động hoặc dây kéo.

Cửa cuốn thường thích hợp cho các trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, nhà máy, trường học...
Các nan cửa được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng Super Dyma chất lượng cao được nhập khẩu từ Nhật Bản. Sử dụng hệ thống gắn kết liên động các mành cửa để giữ cho mành đóng mở nhẹ nhàng. Vận hành tự động hoặc dây kéo.

Cửa cuốn thường thích hợp cho các trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, nhà máy, trường học...

Sản phẩm khác

Scroll